Kiedy dłużnik unika zapłaty należności

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość znaczny wzrost dobrobytu. Jednak jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej powoduje że w obliczu najmniejszych trudności (przykładowo utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się też wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na kilka sposobów (sprawdź windykacja długów). Jeżeli wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki bowiem dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, ażeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy niemniej jednak też firmy. W tym momencie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy podstawowy wykonawca nie wywiązuje się ze osobistych zobowiązań, kłopoty posiada także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż właściciel odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja należności). Natomiast spółki w znaczącej liczbie sytuacji mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takim wypadku windykacja może być bardzo utrudniona. Ażeby wejść na majątek wspólników i zarządu powinno się przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja długów.