Odzyskiwanie długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować znaczny wzrost dobrobytu. Jednak jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej sprawia że w obliczu najmniejszych trudności (na przykład utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem dotyczy także wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele możliwości (sprawdź skuteczna windykacja). O ile wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki gdyż dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, ażeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci ale też firmy. Aktualnie zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Gdy główny wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, problemy ma również cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej odzyskiwanie należności). Jednakże spółki w większości sytuacji mogą być tylko wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej sytuacji windykacja może być bardzo utrudniona. Aby wejść na majątek wspólników i zarządu należy przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: ściąganie długów.