Reklama w Internecie – e-marketing

Współcześnie Internet jest coraz istotniejszym elementem mojej kultury, a w związku z tym odgrywa również bardzo istotną rolę w marketingu. Reklama nadaje cielesny kształt pragnieniom, zapowiada ichniejszym możliwe spełnienie (dzięki posiadaniu jakiegoś produktu). Reklama stała się współcześnie narzędziem perswazji i manipulacji społecznej o podobnej sile oddziaływania do politycznej perswazji.
Jej niebezpieczeństwo opiera się przede wszystkim na obietnicy lepszego życia i świata, łatwości dostępu do różnorodnych dóbr , a dodatkowo powszechności. Reklama stała się nieodłącznym elementem mediów, natomiast jej skuteczność zależy głównie od tego, ilu użytkowników ją zobaczy i zapamięta (strony internetowe). W tym momencie dlatego w dobie Internetu zwłaszcza dużą rolę odgrywają profesjonalnie zrobione strony internetowe oraz interesujące, przyciągające uwagę odbiorców strony www. E-marketing jest w tym momencie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod promocji, ponieważ nasza aktywność w ogromnej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, a w związku z tym reklama również musiała dopasować swoje sposoby oddziaływania (strony www). Reklama niejako otacza odbiorcę przy pomocy obrazu, dźwięku i literalnego sensu przekazu. Język promocji jest więc zespołem zintegrowanych działań językowych i pozawerbalnych. Reklama, choćby ma sprawiać złudzenie spontanicznej, jest wcześniej przygotowywana, a więc też witryny internetowe muszą być efektem dokładnych, zaplanowanych działań, dzięki którym producent dotrze do odbiorcy i nawiąże z nim kontakt.

Więcej: strony internetowe.