Ściąganie należnego długu

W ciągu ostatnich lat można było odnotować niemały wzrost dobrobytu. Jednakże jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie posiadają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Niestety brak poduszki finansowej stwarza że w obliczu najmniejszych trudności (na przykład utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się również wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele sposobów (sprawdź odzyskiwanie długów). Jeżeli już wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, ażeby ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już dylematem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko konsumenci niemniej jednak również firmy. Teraz zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy podstawowy wykonawca nie wywiązuje się ze prywatnych zobowiązań, dylematy ma także cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bowiem posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej windykacja należności). Jednakże spółki przeważnie mogą być wyłącznie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W tak zaistniałej okoliczności windykacja może być bardzo utrudniona. żeby wejść na majątek wspólników i zarządu trzeba przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: skuteczna firma windykacyjna.